Home

Nieuws

Terugval in verkoop wko-warmtepompen

10/12/2018

2016 was voor de verkoop van warmtepompen een topjaar. In dat jaar werden bijna twee keer zoveel bodemgebonden warmtepompen verkocht als in het jaar ervoor. 2017 toonde een veel gematigder beeld, waarbij met name de open bronsystemen uit de gratie lijken te vallen.Van de ca. 24.500 warmtepompen die in 2017 in Nederland werden verkocht, maakt ongeveer driekwart gebruik van de buitenlucht als bron. De verkoop van lucht/water-warmtepompen groeit dan ook veel harder dan die van bodemgebonden systemen, die in 2017 een relatief bescheiden verkoopgroei noteerden. Dat is een forse ‘afvlakking’ ten opzichte van de recordgroei in 2016. Cijfers in de laatste editie van Vakblad Warmtepompen laten dit zien. Een reden voor de daling kan zijn dat de ISDE-regeling de investeringsdrempel voor lucht/water-systemen relatief meer verlaagt dan die voor bodemgebonden systemen.

De terugval in verkoop doet zich met name voor bij open systemen (wko); de verkoop van warmtepompen voor toepassing met een gesloten bodembron groeit nog steeds. In dat kader geven de Statline-gegevens van het CBS enig inzicht. Dit statistisch platform maakt onderscheid tussen warmtepompen die zijn aangesloten op open dan wel gesloten systemen. Als naar dat onderscheid wordt gekeken, vallen twee trends op:

  • Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor open bronnen neemt sterk af: in de woningbouw van 244 (2016) tot 47 (2017), en in de utiliteit van 337 (2016) tot 273 (2017). Daar komt bij dat een snel toenemend aantal open bronsystemen uit gebruik is genomen: van 90 (2016) tot 259 (2017).
  • Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor gesloten bronnen in de woningbouw is met ongeveer 30 procent gegroeid: van 3.394 (2016) naar 4.421 (2017).

Het aantal in gebruik genomen gesloten bronnen in de utiliteit is en blijft bescheiden (van 90 in 2016 tot 65 in 2017). Een verklaring hiervoor kan zijn dat dit doorgaans bij grotere gebouwen niet de meest voor de hand liggende systeemkeuze is.

Toekomstperspectief
Hoe de markt voor bodemgebonden warmtepompen zich verder ontwikkelt, is lastig in te schatten. In dat kader is het interessant om te zien dat de afgelopen periode nieuwe concepten zijn ontwikkeld voor de toepassing van gesloten bodembronnen bij gestapelde woningbouw. Tot enkele jaren geleden werd het als een haast onmogelijke uitdaging gezien om dit type woningen Nul Op de Meter (NOM) te maken. Bottleneck was met name het relatieve gebrek aan dakruimte voor de opstelling van pv-panelen. Met bodemgebonden systemen kan dat probleem deels worden omzeild.

Bron: Vakblad Warmtepompen

NPW Nieuws
09.01.2019
De warmtepomp moet in de toekomst een groot deel van de Nederlanders warm houden, ten faveure van de op gas gestookte cv-ketels. De prijs van een warmtepomp gaat de komende jaren flink omlaag, maar een paar obstakels blijven er nog.
09.01.2019
De prijzen van warmtepompen gaan niet dalen als de vraag naar deze apparaten verdubbelt. ‘Forget it’, zegt Arthur van Schayk, CEO van Remeha verwarmingsketels tegenover De Volkskrant. Warmtepompen zijn nog duur, maar dat zal niet lang meer duren, zo luidt de heersende theorie.
24.12.2018
Energiebedrijf Cogas en woningcorporatie WBO Wonen willen op grote schaal hybride warmtepompen gaan toepassen in de wijk Glinde Hooiland in Oldenzaal. Onlangs zijn beide partijen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden.