Home

Nieuws

Terugval in verkoop wko-warmtepompen

10/12/2018

2016 was voor de verkoop van warmtepompen een topjaar. In dat jaar werden bijna twee keer zoveel bodemgebonden warmtepompen verkocht als in het jaar ervoor. 2017 toonde een veel gematigder beeld, waarbij met name de open bronsystemen uit de gratie lijken te vallen.Van de ca. 24.500 warmtepompen die in 2017 in Nederland werden verkocht, maakt ongeveer driekwart gebruik van de buitenlucht als bron. De verkoop van lucht/water-warmtepompen groeit dan ook veel harder dan die van bodemgebonden systemen, die in 2017 een relatief bescheiden verkoopgroei noteerden. Dat is een forse ‘afvlakking’ ten opzichte van de recordgroei in 2016. Cijfers in de laatste editie van Vakblad Warmtepompen laten dit zien. Een reden voor de daling kan zijn dat de ISDE-regeling de investeringsdrempel voor lucht/water-systemen relatief meer verlaagt dan die voor bodemgebonden systemen.

De terugval in verkoop doet zich met name voor bij open systemen (wko); de verkoop van warmtepompen voor toepassing met een gesloten bodembron groeit nog steeds. In dat kader geven de Statline-gegevens van het CBS enig inzicht. Dit statistisch platform maakt onderscheid tussen warmtepompen die zijn aangesloten op open dan wel gesloten systemen. Als naar dat onderscheid wordt gekeken, vallen twee trends op:

  • Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor open bronnen neemt sterk af: in de woningbouw van 244 (2016) tot 47 (2017), en in de utiliteit van 337 (2016) tot 273 (2017). Daar komt bij dat een snel toenemend aantal open bronsystemen uit gebruik is genomen: van 90 (2016) tot 259 (2017).
  • Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor gesloten bronnen in de woningbouw is met ongeveer 30 procent gegroeid: van 3.394 (2016) naar 4.421 (2017).

Het aantal in gebruik genomen gesloten bronnen in de utiliteit is en blijft bescheiden (van 90 in 2016 tot 65 in 2017). Een verklaring hiervoor kan zijn dat dit doorgaans bij grotere gebouwen niet de meest voor de hand liggende systeemkeuze is.

Toekomstperspectief
Hoe de markt voor bodemgebonden warmtepompen zich verder ontwikkelt, is lastig in te schatten. In dat kader is het interessant om te zien dat de afgelopen periode nieuwe concepten zijn ontwikkeld voor de toepassing van gesloten bodembronnen bij gestapelde woningbouw. Tot enkele jaren geleden werd het als een haast onmogelijke uitdaging gezien om dit type woningen Nul Op de Meter (NOM) te maken. Bottleneck was met name het relatieve gebrek aan dakruimte voor de opstelling van pv-panelen. Met bodemgebonden systemen kan dat probleem deels worden omzeild.

Bron: Vakblad Warmtepompen

NPW Nieuws
01.05.2019
Hier is iedereen die de warmtepomp een warm hart toedraagt van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.
26.04.2019
RVO.nl ontving 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2019. Er is ruim € 4,8 miljard subsidie aangevraagd.
19.04.2019
In 2018 groeide het totaal aantal warmtepompen in Europese woningen – de ‘installed base’ – door tot 12 miljoen installaties. Dit blijkt uit voorlopige data die de European Heat Pump Association naar buiten heeft gebracht. Definitieve cijfers over 2018 worden over een maand gepubliceerd.